Servei a Domicili

Higiene personal.

Realització de la seva neteja personal incloent el servei d’afaitar, tallar ungles, i dutxa.
En aquest servei també inclou el control de la defecació, la integritat de la pell i la cura de les nafres.

 
Aixecar – Ajeure

Servei de mobilització al pacient i transferències del llit a la cadira o butaca i a l’invers.
En aquest servei també inclou el control de la defecació, la integritat de la pell i la cura de les nafres.

Hores domiciliaries
Cura del pacient i neteja superficial del seu entorn(habitació, bany, preparació d’àpats, medicació…)
En aquest servei també inclou l’higiene personal, servei aixecar-ajeure i qualsevol demanda de l’usuari o familiar(comprar,passeig)
Vetlles nocturnes i diürnes:
Tenir cura del pacient cobrint les seves necessitats(higiene, àpats, medicació …) al seu domicili
Servei interna 12 h Persona que conviu amb el pacient al seu domicili, cobrint totes les necessitats que el client o familiar consideri adient.
Servei d’infermeria Posar injectables (heparina, intramusculars, endovenoses)
Cura de nafres, ferides quirúrgiques o Postoperatòries.
Canvi de sondes (vesicals, nasogàstriques)
Pendre la tensió Arterial.
Servei de Podòlogia Higiene podall (tractament d’ungles, durícies…)
Plantilles de silicona.
Tractaments personalitzats.
Rehabilitació Tractament i exercicis específics per cada client en base la seva patologia.
Servei de cangur Cura d’infants a domicili en horari diürn i nocturn.
Logopèdia

Tractaments i exercicis específics pels trastorns de la parla.