Empresa

Llfoto1eida Assistencial és una empresa amb més de 20 anys d’experiència.

Som una empresa dedicada a l’ajut de malalts, gent de la 3ª edat, persones amb  discapacitats de tot tipus (físiques i psíquiques).

Veien les necessitats que tenen les persones, ens hem anat adaptant a la demanda sorgida.

També oferim recolzament als cuidadors principals amb ajut i assessorament.

Hem observat que cada cop les llistes d’espera són més llargues per obtenir plaça en qualsevol centre (públic o privat) i davant la dificultat de l’atenció al malalt en els domicilis, l’empresa ofereix un servei d’atenció personalitzada, adient a cada cas en particular.

La nostra tasca és facilitar i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones necessitades, dins del seu entorn.
Tenim col·laboracions amb:

  • Tuteles Privades
  • Fundacions
  • Geriàtrics i Residències d’avis i discapacitats
  • Centres Socio-sanitaris
  • Centres de disminuïts
  • Clíniques Psiquiàtriques

L’empresa Lleida Assistencial té convenis de col·laboració amb entitatsfoto2 públiques i privades com poden ser: Mútues de treball, Asseguradores de trànsit, en les quals som l’empresa referent de la província.

Guardar